Allmänna villkor

Uppdaterades 2024-04-21
Version 1.2

1. Betalning

Varje fotosession betalas på plats via Swish eller kontant.

Faktura skickas endast på begäran av kunden och skickas då ut ett par dagar före fototillfället. Fakturan ska betalas innan fototillfällets datum. Datum för fototillfälle är överenskommet med fotografen. 

Utöver de tio bilder som levereras med tjänsten kan beställaren välja att köpa ytterligare bilder. Då är priset 250 kr per extra bild. Total kostnad för dessa ytterligare bilder debiteras på efterhand via en ny betalning.

Vid önskemål på arbete som går utanför överenskommelse debiteras kunden enligt ordinarie timtaxa á 750 kr per timme. Det kan exempelvis röra sig om avancerad hudretouch.

Ytterligare taxa kan förekomma vid färdsträckor utanför fotografens utgångsort. I sådant fall står beställaren för såväl kostnad för färdsträcka samt fotografrens arbetstid (exempel: om fotografen behöver åka en timme tur och retur och bensinen/biljetten kostar 200kr så blir den extra totalkostnaden 750kr för arbetstid + 200 kr för färdkostnad = 950 kr extra).

2. Avbeställning

Avbokning ska ske senast 24 timmar före överenskommet datum. Om beställaren inte avbokar i tid debiteras halva totalbeloppet som kompensation för fotografens förlorade arbetstid. Undantag görs vid akuta situationer såsom sjukdom i familjen, olyckshändelser, tekniska hinder eller force majeur. 

3. Beställarens åtaganden

Beställaren ansvarar för att tillhandahålla alla resurser till fotografen som möjliggör det fotografiska projektet. Det gäller viktig information såsom korrekta kontaktuppgifter, adresser, portkoder och liknande. Det gäller även fysiska resurser såsom plats för fotografering, produkter, rekvisita eller modell. Undantag görs vid särskilda överenskommelser då fotografen enligt projektbeskrivningen ansvarar för särskilda moment och/eller resurser.

Beställaren ansvarar för att inte fördröja eller förhala projektets genomförande eller slutförande, exempelvis genom att göra sig okontaktbar eller inte följa överenskommet schema. Det är viktigt att schemat följs för att säkerställa att arbetet kan genomföras med kvalitativt resultat.

4. Leverans av bilder

Efter fototillfället gör fotografen ett urval av de tagna bilderna. Detta urval laddas sedan upp på en säker webbplats där beställaren har möjlighet att granska bilderna och välja ut sina favoriter. Beställarens urval ska göras inom 14 dagar efter beställaren fått länken. Fotografen justerar sedan bilderna enligt överenskommelse.

Bilderna levereras slutligen i både färg och svartvitt, i högupplöst och lågupplöst format, via e-post i filformatet JPEG. Fotografen förbehåller rätten att inte lämna ut bildfiler i RAW.

5. Reklamation av levererade bilder

Anmärkning om fel skall göras av beställaren inom tre arbetsdagar från mottagandet av bilderna, därefter anses bilderna godkända. Endast fel i redigeringen kan reklameras eftersom beställaren tidigare sett och valt ut bilderna ur ett galleri och därmed godkänt övriga aspekter av bilden, såsom komposition, motiv, bildskärpa och liknande.

Ytterligare önskemål eller krav på redigering, utöver det som överenskommits enligt projektbeskrivningen, debiteras enligt ordinarie timtaxa (se 1. Betalning).

6. Upphovsrätt

Vid leverans av bilderna erhåller beställaren alla rättigheter till bilderna. Fotografen har efter slutfört arbete ingen upphovsrätt eller ansvar för bilderna. Det är därmed fullt tillåtet av beställaren att exempelvis sälja bilderna, använda dem i marknadsföring, redigera bilderna eller publicera dem på sociala medier.

7. Lagring av bilder

Fotografen ansvarar för att lagra originalbilderna i upp till ett år efter bilderna levererats. I det fall kunden önskar att få dessa bilder skickade till sig efter projektets slutförande, exempelvis vid en korrupt hårddisk eller kraschad hemsida, debiteras kunden ordinarie timtaxa för arbetet med en minimum arbetstid á 1h.

Fotografen förbehåller rätten att inte behöva framkalla lagrade bilder vid oförutsägbara händelser såsom datakorruption, förlorad hårddisk, stöld av lagringsenhet eller dylikt.

8. Hantering av personuppgifter och GDPR

Fotografen ansvarar för att samtliga personuppgifter hanteras med sekretess och inte vidarebefordras till en tredje part. Anledningen till att personuppgifter sparas är av rättsliga skäl och för komplett kontaktinformation. Undantag kan göras i det fall fotografen enligt lag är skyldig att dela ut personuppgifter, exempelvis vid en polisundersökning.

Beställaren har rätt att kontakta fotografen för att få ut information om de uppgifter fotografen har sparat, begära rättelse, begränsning, radering eller göra invändningar.

9. Övrigt

Fotografen har rätt att neka beställare oavsett anledning. I sådant fall avskrivs bokningen och allt ansvar till att utföra tjänsten åt beställaren.